KONTAKT

Nájdete nás:

SUSHI MUSHI RESTAURANT

Bosákova 5
Obchodný dom ALBERO
851 04 Bratislava – Petržalka

tel: 0902 666 333
email: restaurant@sushimushi.sk

Prevádzkovateľ:

WOK PLUS s.r.o.

Mlynarovičova 12
851 02  Bratislava
IČO: 470 269 36
DIČ: 202 374 9420
Zap. OR OS BAI, odd. Sro, vl.č. 87308/B

OTVÁRACIE HODINY:

pondelok – štvrtok
10:00 – 23:00

piatok – sobota
10:00 – 24:00

nedeľa
10:00 – 23:00